Back

วิธีการเริ่มต้นเล่นเกม และ ภาพรวมของหลักสูตรควบคู่กับการเล่นเกม

บทบาทการใช้งาน

บทบาทของการใช้งานใน CodeCombat School Version นั้น แบ่งบทบาทของผู้เล่นออกเป็น 2 แบบได้แก่ นักเรียน (Student) และ ครู (Educator)

โดยทั้งสองบทบาทออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกัน โดยบทบาทของ ครู จะสามารถสนับสนุน และ ช่วยเหลือ นักเรียนในห้องเรียนออนไลน์ ได้

คุณสมบัติและความสามารถครูนักเรียน
การสมัครใช้งานทั่วไปทำได้ทำได้
การเปิดห้องเรียน และ เชิญนักเรียนเข้ามาในห้องเรียนออนไลน์ทำได้ทำไม่ได้
เข้าเล่นด่านต่าง ๆ ตามแผนที่ของเกมทำได้ และ มีความแตกต่างที่สามารถข้ามด่านหรือวิชาได้ทำได้ โดยต้องเล่นตามด่านไต่ระดับขึ้นไป
การเข้าถึงระบบหลังบ้านเพื่อดูพัฒนาการของผู้เล่นทำได้ทำไม่ได้ ต้องติดต่อครูผู้เปิดห้อง
การเข้าถึงเอกสารการเรียนการสอนของ ทีมวิชาการโค้ดคอมแบททำได้ และสามารถส่งให้นักเรียนได้สามารถได้รับจากคุณครูได้
การได้รับประกาศนียบัตรรับรองเมื่อจบแต่ละหลักสูตร ไม่ได้ได้
ความสามารถเปิดการแข่งขันขนาดย่อมเพื่อแข่งขันในห้อง (CodeCombat Arena) ทำได้ แต่ไม่สามารถแข่งขันได้ทำไม่ได้ แต่สามารถแข่งขันได้
การเข้าร่วม CodeCombat AI League (การแข่งขันของโค้ดคอมแบบระดับโลก) ไม่สามารถเข้าร่วมได้ได้

เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเราเหมาะกับบทบาทใด

บทบาทครูเหมาะสำหรับ โรงเรียน องค์กร สถาบันสอนพิเศษ และ ผู้ปกครอง หรือ ผู้เล่นที่มีพื้นฐานและต้องการฝึกทักษะ
เนื่องจากบทบาทครู จะสามารถเข้าถึง แผนการสอน ข้อมูลหลังบ้าน รวมถึงแดชบอร์ดที่แสดงให้เห็นพัมนาการของนักเรียนแต่ละคนในห้องเรียนของเรา โดยในห้องเรียนนั้นสามารถมีนักเรียนได้ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จนถึงไม่จำกัด เตรียมระบบพร้อมสำหรับคุณครู และ ผู้ปกครอง
นอกจากนั้นยังสามารถข้ามด่านไปเล่นบางด่านได้ รวมถึงเข้าถึงเฉลย ในบางด่าน เพื่อที่ให้ผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วสามารถเข้าไปเล่นเพื่อฝึกฝนทักษะของตนเองได้
บทบาทผู้เล่น เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน และ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเนื่องจากบัญชีนักเรียนไม่สามารถเปิดได้ด้วยตนเองได้ ผู้เล่นบทบาทนักเรียนจะต้องเชื่อมต่อกับห้องเรียนออนไลน์ใดห้องเรียนหนึ่ง จึงเหมาะกับเด็กและเยาวชนที่ต้องการการเรียนรู้ และ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน
ภายใต้แอคเคาท์ของโรงเรียน ครอบครัว นั้น ๆ หรือหากท่านเป็นผู้เล่นที่ต้องการเริ่มต้นด้วยตนเอง ก็สามารถขอเข้าร่วม โค้ดคอมแบท อคาเดมี่ เซ็นเตอร์ ที่ดูแลโดยทีมงานโค้ดคอมแบทเองได้ด้วยเช่นกัน

การสมัครเพื่อเข้าใช้งาน

0.เลือกบทบาทของตนเอง

การสมัครเข้าใช้งานของ CodeCombat นั้น จะแบ่งเป็นตามบทบาทของคุณ ว่าคุณเป็นใคร โดยหลัก ๆ แล้ว เราจะแนะนำ 2 บทบาท คือครู และ นักเรียน ซึ่งทั้ง 2 บทบาทนี้มีความแตกต่างกัน โดยคุณสามารถศึกษาความแตกต่างของบทบาทได้หัวข้อ บทบาทของผู้เล่น  ซึ่งเมื่อเลือกบทบาทของคุณและศึกษาความแตกต่างเรียนร้อยแล้วเราไปในขั้นตอนต่อไป

 1. เริ่มสมัครเข้าใช้งานสำหรับ บทบาทครู (Educators Account)
 1. เข้าสู่เว็ปไซต์  https://codecombat.com/home
 2. เลือกบทบาท Educators
 3. กดเลือกปุ่ม “ Continue With CodeCombat ” ทางด้านขวาล่าง
 4. เริ่มต้นการสร้างบัญชีได้ 2 วิธี
 • กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณครูในช่องแบบฟอร์ม โดยกรอกชื่อ นามสกุล กรอกอีเมลล์ จากนั้นสร้างรหัสผ่านที่ต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม Next
 • สมัครผ่านบัญชี Gmail หรือ Clever
 1. กรอกข้อมูลในช่องที่ Required จากนั้นกดปุ่ม “Next”
 2. ตอบคําถามของคำถาม 2 ข้อบนแรกที่ Required จากนั้นกดปุ่ม “Create Account”
 3. กดปุ่ม “Finish” เพื่อเสร็จกระบวนการสร้างบัญชีคุณครู “Educator”
 4. การสมัครเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนต่อไปคือ “การเปิดห้องเรียนของคุณ”


ที่มาเนื้อหา การเปิดห้องเรียน : https://codecombat.zendesk.com/hc/en-us/articles/1500009108962-CodeCombat-Teacher-Getting-Started-Guide#h_01FCZSPFFQH6VGYV6CGE8GQX0N

2. การเปิดห้องเรียนของคุณ 

 1. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ (Log-in) เข้าสู่ระบบผ่านหน้าเว็ปไซต์ จะพาคุณเข้าสู่หน้าแอคเคาท์ของครู
 2. ในแดชบอร์ดของครู ใต้แท็บ “My Classes (ชั้นเรียนของฉัน)”  คลิกปุ่ม”Create a New Class” (สร้างชั้นเรียนใหม่) กรอกรายละเอียดดังนี้
  1. ชื่อชั้นเรียนและรายละเอียด เลือกภาษาโปรแกรม และคลิกสร้างชั้นเรียน โปรดทราบว่าไม่สามารถเปลี่ยนภาษาการเขียนโปรแกรมของคลาสได้เมื่อสร้างแล้ว หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกภาษาโปรแกรมใดสำหรับนักเรียนของคุณ? ดูบทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม* (https://codecombat.zendesk.com/hc/en-us/articles/1500009118701)
  2. คุณจะพบ “ห้องเรียนที่สร้างล่าสุด” อยู่ที่หน้า  Teacher Dashboard กระดานผู้สอน ใต้ช่อง My Classroom 
  3. โดยท่านสามารถกดไปที่ ปุ่มลูกศร เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนของคุณได้ทันที

ขั้นตอนต่อไปคือ : การเชิญนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียน 

3.การเชิญนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียน

CodeCombat มีหลายวิธีในการเพิ่มนักเรียนในชั้นเรียน รวมถึงการรวมเข้ากับ Google Classroom อย่างราบรื่นและตัวเลือกสำหรับนักเรียน

นักเรียนสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนของคุณ: 

 • ตัวเลือกที่ 1 : การเข้าสู่ห้องเรียนผ่าน Class Code 
 • ตัวเลือกที่ 2 : การเข้าสู่ห้องเรียนผ่าน Class URL(แนะนำที่สุด)
 • ตัวเลือกที่ 3 : การเข้าสู่ห้องเรียนผ่าน Email
 • ตัวเลือกที่ 4 : การเข้าสู่ห้องเรียนและเชื่อมต่อ Google Classroom

โดยทั้ง 4 วิธีนั้นมีความเหมาะสมตามความถนัดของผู้สอนเป็นหลักไม่มีความแตกต่างกัน และ สามารถเชิญเข้าสู่ห้องเรียนได้หลายวิธีให้ห้องเรียนเดียวกัน ผ่าน Teacher Dashboard ของคุณเอง

ตัวเลือกที่ 1 : การเข้าสู่ห้องเรียนผ่าน Class Code 

การเชิญนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนผ่านวิธีการของ Class Code นั้นง่ายมาก คุณสามารถกด “Copy Class Code” ทางด้านขวามือบนสุด หรือ หมายเลขที่ 1 ของไอคอน และส่งให้นักเรียนในคลาสของคุณ โดยขั้นตอนต่อไปคือการสร้างบัญชีนักเรียน

ตัวเลือกที่ 2 : การเข้าสู่ห้องเรียนผ่าน Class URL (แนะนำที่สุด)

การเชิญนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนผ่านวิธีการของ Class Code นั้นเป็นวิธีการที่แนะนำที่สุด เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่สะดวกที่สุดสำหรับนักเรียน 

ผู้สอนสามารถกดคัดลอกลิ้งก์ ได้ที่ปุ่ม “Copy Class URL” และส่ง Link ดังกล่าวให้กับนักเรียนของคุณ ด้วยวิธีนี้ นักเรียนของคุณจะสามารถกดที่อยู่ URL และเข้าระบบได้ในทันที โดยขั้นตอนต่อไปคือการสร้างบัญชีนักเรียน

ตัวเลือกที่ 3 : การเข้าสู่ห้องเรียนผ่านอีเมลล์

การเชิญนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนผ่านการส่งอีเมลล์นั้น เป็นวิธีที่สะดวกในการระบุสมาชิกในห้องเรียน และสามารถเก็บหลักฐานการส่งเชิญให้ได้รายบุคคล 

ผู้สอนสามารถกดที่ปุ่ม “Invite Student by Email” และกรอกที่อยู่อีเมลล์ทั้งหมด โดยเว้นบรรทัดระหว่างอีเมลล์ เพียงเท่านี้ก็สามารถเชิญเจ้าของอีเมลล์เข้ามาในห้องเรียนได้ทันที โดยขั้นตอนต่อไปคือการสร้างบัญชีนักเรียน

ตัวเลือกที่ 4 : การเข้าสู่ห้องเรียนและเชื่อมต่อ Google Classroom

การใช้ตัวเลือกลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google จะช่วยให้คุณสามารถซิงค์ Google Classroom ที่มีอยู่แล้ว กับ CodeCombat และจัดรายชื่อนักเรียนของคุณเข้าสู่ห้องเรียน CodeCombat โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้นักเรียนของคุณสามารถข้ามขั้นตอนการสร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบโดยใช้ตัวเลือกลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google

ในการเชื่อมโยง Google Classroom กับ CodeCombat คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีครู CodeCombat ของคุณโดยใช้ตัวเลือกลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ในแดชบอร์ดของครู ใต้แท็บชั้นเรียนของฉัน 

จากนั้นให้คลิกปุ่มสร้างชั้นเรียนใหม่ จากนั้นคลิกปุ่มลิงก์ Google Classroom ในหน้าต่าง เลือก Google Classroom ของคุณจากรายการแบบเลื่อนลง เลือกภาษาการที่ต้องการเขียนโปรแกรม แล้วคลิก สร้างชั้นเรียน 

เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการซิงค์ชั้นเรียน นักเรียนที่ซิงค์กับชั้นเรียนใน CodeCombat สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ตัวเลือกลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ได้แล้ว

โปรดทราบสิ่งต่อไปนี้เมื่อซิงค์ Google Classroom กับ CodeCombat:

 • Google Classrooms สามารถซิงค์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากต้องการเพิ่มนักเรียนในชั้นเรียนหลังจากซิงค์ ให้แชร์รหัสชั้นเรียนหรือ URL ชั้นเรียนกับนักเรียน
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนภาษาโปรแกรมของห้องเรียนได้หลังจากที่ซิงค์แล้ว

4.การสร้างบัญชีนักเรียน

4.1 การกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน

การกรอกข้อมูลนักเรียนของคุณจะต้องป้อนรหัสชั้นเรียนเพื่อสร้างบัญชีนักเรียน เมื่อป้อนรหัสชั้นเรียน นักเรียนควรตรวจสอบชื่อชั้นเรียนและผู้สอนที่ถูกต้องบนหน้าจอ จากนั้นนักเรียนจะต้องป้อนข้อมูลต่อไปนี้เพื่อสร้างบัญชีให้เสร็จสิ้นตามรายละเอียดดังนี้  :

 • ชื่อจริงของผู้เรียน (First Name)
 • ชื่อผู้ใช้ (Username) (ควรเป็นชื่อผู้ใช้ที่เหมาะสมและไม่ซ้ำใคร)
 • รหัสผ่าน (ควรเป็นรหัสผ่านที่ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไป)
 • ที่อยู่อีเมลของนักเรียน 

จากนั้นกดปุ่น “Create Account” หรือ สร้างบัญชี 

ขั้นตอนต่อไปคือ การเลือกคาแรกเตอร์ของคุณ

4.2 การเลือกคาแรกเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนนี้ ผู้เรียนสามารถเลือกคาแรกเตอร์ตามที่ต้องการได้

(จากคาแรกเตอร์ต่าง ๆ โดยที่ในขั้นตอนเริ่มต้นนั้น คาแรกเตอร์แต่ละตัวมีความสามารถไม่ต่างกัน สามารถเลือกได้ตามความชื่นชอบได้)

จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป

ระบบจะขึ้นข้อมูลของคุณเพื่อยืนยันการสมัครอีกครั้ง ตรวจสอบข้อมูลและกด “Start Playing” เพิ่มเริ่มเล่นเกมกันเลย !

4.3 การเริ่มเกม 

กด “CS 1 Level 1 : Dungeons of Kithgard” เพื่อเริ่มต้นการเรียนโค้ดดิ้งกับ CodeCombat ได้เลย !