Back

ทำความรู้จักโค้ดคอมแบทให้มากขึ้น

CodeCombat คือ เกมที่คุณจะสามารถเอาชนะได้ด้วยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ ที่เรียกกันว่า “การโค้ดดิ้ง” ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ภาษายอดนิยม ได้แก่ Python, Javascript และ C++ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโค้ดของโปรแกรมเมอร์ตัวจริง ด้วยการออกแบบเกมผจญภัยที่ไม่เหมือนใคร ให้ผู้เล่นสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไต่ระดับขึ้นไปจนถึงขั้นที่ผู้เล่นสามารถเขียนโค้ดได้ด้วยตนเองได้ในที่สุด

เนื่องจากความง่าย ความสนุกและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นพร้อมกันของเกมนั้น ทำให้ CodeCombat ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาการคอมพิวเตอร์ อย่างแพร่หลายในโรงเรียนประถมและมัธยมสหรัฐอเมริกา จีน และ ประเทศอื่น ๆ รวมกันกว่า 190 ประเทศทั่วโลก จนทำให้ปัจจุบันโค้ดคอมแบทมีผู้ใช้งานกว่า 20 ล้านคน 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโค้ดคอมแบทได้พัฒนาเกมพร้อมไปกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ทั้งการพัฒนาสื่อการสอน ระบบการช่วยเหลือครูผู้สอน ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากบุคลากรทางการศึกษากว่า 1.4 แสนคน เลือกใช้ในวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเกมเบื้องต้น และ การพัฒนาเว็ปไซต์เบื้องต้น มาใช้ในการเรียนการสอนในระบบการเรียนปกติ การเรียนในสถาบันเฉพาะทาง และ การศึกษาด้วยตนเอง โดยเมื่อจบหนึ่งวิชาผู้เล่นจะได้เกียรติบัตรรับรองในรายวิชานั้น

นอกจากการระบบการเรียนการสอนแล้ว CodeCombat ยังเชื่อมั่นในการทดลองการใช้โค้ดจริงในการแข่งขัน E-sport ที่จะเกิดขึ้นในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ ระดับโลก เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับเหล่า Coder ประเทศไทย รวมถึงพื้นที่ของโอกาสทางอาชีพด้านเทคโนโลยี ให้มีความสามารถในการแข่งขันและค้นพบเส้นทางของตนเองได้สำเร็จ

หากท่านสนใจกรุณาติดต่อเรา หรือลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เล่นฟรี

CodeCombat is an educational coding game that uses real typed code and personalized learning to teach computer science to students with no prior Computer Science experience. With our unique approach, students embrace learning as they play and write code from the very start of their adventure, promoting active learning and a growth mindset. CodeCombat is recommended for districts, schools, clubs, and programs with students aged 9 and older. Our mission is to engage all students, regardless of coding experience, and help them discover a pathway to success in Computer Science.

Throughout the years CodeCombat has evolved the game along with the development of the learning curriculum such as the development of teaching materials and teacher support systems

For these reasons, we have gained the trust of more than 1.4 hundred thousand educational personnel who choose to use these in their class. Teaching in 3 subjects : computer science, Basic game development and basic website development. 


The combat code is used in teaching and learning in the normal school system. ,Studying in specialized institutions and self-study And most importantly, when completing one subject, the player will receive a certificate of honor in that subject.
If you are interested, please contact us. or register for free play

OUR MISSION

Making “Coding Education” engaging and assessing for everyone.เราจะทำให้โค้ดดิ้ง ให้สามารถเข้าถึงได้ และเป็นของทุกคน